среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia PVC na plot i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Stawianie ploty plastykowe na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku wypadków.

Plotki plastykowe na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plot plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plot plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane ploty z plastiku na plot i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий